Inleiding organisatieleer

Organisatieleer bestudeert het gedrag van organisaties en hun medewerkers. 

                                      

Hoe doe ik dat?  

  1. U verheldert het thema met behulp van een aantal organisatorische uitgangspunten
  2. U creëert inzicht met behulp van kennis. U ordent
  3. U houdt rekening met de wisselwerking tussen organiseren en levensloop
  4. U verdiept zich in de ontwikkelingen van de organisatieleer. U kent de historie
  5. U bakent organiseren af met behulp van voorbeeldige contrasten
  6. U put uit diverse bronnen
  7. U bouwt voort op de uitgangspunten van de metacompetentiegedachte (zie ELO-Denkhulp: Metacompetentie uitgangspunten). 

Meer weten? Zie ELO-Organisatie