Welkom in de ELO-Organisatie!

Organiseren is het ordenen van mensen, processen en middelen om persoonlijke groei te faciliteren en organisatorische meerwaarde te creëren.

          

             Voor vergroting, zie Mindmap                           Zie ook: Kennisintegratie en -differentiatie        

Hoe doe ik dat?

A. U verdiept zich in de organisatieleer 

B. U organiseert methodisch

C. U vervult de rol van manager of organisator

D. U gebruikt ervaringsdeskundigheid.

E. U bouwt uw eigen opleidingsroutes met studiemodules.