Welkom in de ELO-Organisatie!

Organiseren is het ordenen van processen, mensen en middelen om bepaalde doelen te bereiken.

                                          

Hoe doe ik dat?

A. U verdiept zich in de uitgangspunten, begrippenkaders en historie van organiseren als vakgebied. U bestudeert de organisatieleer 

B. U maakt gestructureerd gebruik van werkvorm. U organiseert methodisch

C. U werkt strategisch en vervult de specialistische rol van organisator

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid.

E. U volgt of bouwt uw eigen opleiding met behulp van studiemodules.