4.5.6.2 Typering

Onder typering verstaat men het op een herkenbare manier beschrijven van een bepaald verschijnsel, in dit geval iemands loopbaan. De professional volgt doorgaans eerst een algemene startroute. Daarna komt men op de splitsing tussen vakinhoudelijk doorontwikkelen of kiezen voor een commerciële of managementcarrierre, de Y-splising. Het is van belang de juiste indicatoren voor het maken van deze keuze te onderkennen.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat keuzes niet voor 100% zeker zijn en bouwt een zekere mate van reversibiliteit in
  2. U bent geschikt voor leidinggevende of manager als: u graag met mensen omgaat en communiceert, zich verantwoordelijk voelt, graag wilt presteren, vertrouwen durft te geven, coöperatief bent en, belangrijk voor het leidinggeven aan professionals, ook nieuwsgierig en intelligent bent
  3. U vraagt zich af of het offer van de inspanning opweegt tegen de opbrengst
  4. U stelt zichzelf de vraag: "Ook al kan ik effectief en succesvol zijn in een managementfunctie, geeft deze keuze mij wel de meeste bevrediging of ontplooiing?" 

Meer weten? Zie Leven lang leren