4.5.6.1.1 Persoonlijkheid

Onder persoonlijkheid verstaat men al datgene dat iemand in psychologisch opzicht herkenbaar maakt als een apart individu. Het begrip persoonlijkheid is in de psychologie niet onomstreden. Een van de weinige typologieen die empirisch onderbouwd zijn, en waarvoor een door de beroepsvereniging (NIP-COTAN) geaccepteerde test beschikbaar is, is de 'Big Five’: Extraversie (tegenover introversie), Vriendelijkheid (tegenover, Vijandigheid, Zorgvuldigheid (tegenover laksheid, gebrek aan motivatie), Emotionele stabiliteit (tegenover neuroticisme) en Openheid voor Ervaringen/Intellect/Creativiteit.

 Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt er voor dat u bevoegd en bekwaam bent om persoonlijkheidskenmerken op basis van testresultaten te interpreteren
  2. U schakelt desgewenst gekwalificieerde mensen in
  3. U beseft dat het er vooral gaat om een optimale match te vinden tussen persoonlijkheidskenmerken en datgene wat de context op dat moment vraagt.

Meer weten? Zie ELO-Psychologie: Persoonlijkheidsleer