4.5.5.4.1 Fasering

De professionele ontwikkeling verloopt niet helemaal linair, maar doorloopt een aantal stappen of fasen waarmee men als leidinggevende rekening mee dient te houden.

Hoe doe ik dat?

  1. U stemt uw activiteiten af op de kenmerkende aspecten van iedere fase
  2. U beseft dat kenniswerkers in het begin een bepaalde diepgang verkrijgen in het kennisgebied waarin ze werkzaam zijn. Starters met weinig werkervaring zullen zich wellicht eerst nog wat breder oriënteren voordat ze een keuze van werkterrein maken. U biedt in deze fase dus vooral veel mogelijkheden om dit proces te faciliteren
  3. U weet dat in de volgede fase men er naar streeft een soort 'gespecialiseerde generalist' te worden. Men weet zowel veel van een bepaald deel van het vak als dat men het gehele vak volgt en uitvoert
  4. U realiseert zich dat er gaandeweg verdere specialisatie plaatsvindt op een steeds smaller kennisgebied. Dit gaat vaak onvermijdelijk gepaard met wat verlies van diepgang buiten het aandachtsveld.

Meer weten? Zie Loopbaan