4.5.4.1.2 Teamidentiteit

De identiteit van een team is gelegen in het feit dat iedereen waar het team voor staat, maar ook dat ieder teamlid beseft dat men daarvoor ook individueel verantwoordelijk is. Op die manier vergroot men de samenhang (cohesie) in een team. 

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt normen en waarden expliciet
  2. U maakt de identiteit zichtbaar en tastbaar, bijv. door logo, briefpapier etc
  3. U creeert herkenbare gewoonten of rituelen, bijv. bepaald type werkbespreking, borrel etc.
  4. U verwijst regelmatig naar het doel: ‘Dit is wat we willen, dit is waar wij voor staan’
  5. U betrekt uw teamleden zoveel mogelijk bij het formuleren van dat doel
  6. U volgt herkenbare procedures en hanteert heldere systemen: ‘Zo doen wíj dit’.

Meer weten? Zie Stimuleren