4.5.4.1.1 Selectie

Teamvorming start met het selecteren van (6-12) teamleden.

Hoe doe ik dat?

  1. U stelt uw team samen op basis van persoonlijke kwaliteiten in relatie tot de taak van het team
  2. U zorgt voor een balans tussen gelijkgestemdheid (op grote lijnen) en complementariteit (in capaciteiten) 
  3. U zorg voor een juiste balans tussen uniformiteit en pluriformiteit
  4. U zorgt voor een juiste omvang, waarbij u rekening houdt met kritische massa enerzijds en flexibiliteit anderzijds.

Meer weten? Zie Stimuleren