Inleiding organisator

De rol van organisator of manager is het samenhangende geheel van gedragsregels, taken, rechten en plichten, dat het mogelijk maakt om organiseren als metacompetentie integraal-strategisch, op niveau en vanuit een meervoudig perspectief vorm te geven.

                                  

Hoe doe ik dat? 

  1. U werkt vanuit een strategisch geheel
  2. U positioneert zich op niveau
  3. U beheerst een aantal metacompentatieve perspectieven en -nevenrollen
  4. U integreert dit alles tot de specifieke rol van organisator binnen uw eigen domein
  5. U kent uzelve.

Meer weten? Zie ELO-Organisatie