Inleiding methode

Onder methodisch werken verstaat men organiseren 'volgens de regels van het vak'. 

Hoe doe ik dat?

  1. U vertaalt modellen en theorieen in actie- en stappenplannen
  2. U gebruikt specifiek organisatorische werkvormen
  3. U beschikt over managementvaardigheden
  4. U maakt gebruik van bedrijfsrollen
  5. U gebruikt managementtechnieken en -hulpmiddelen.

Meer weten? Zie ELO-Organisatie