Inleiding methode

Onder methodisch werken verstaat men organiseren 'volgens de regels van het vak', waarbij hier het accent ligt op de werkwijze. 

                                 

                                        © Copyright Stichting SURVUZ, 2021; usm-portal.com

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich op een onderliggende denk- en modelleringswijze
  2. U gebruikt specifiek organisatorische werkvormen
  3. U beschikt over managementcompetenties
  4. U vervult een of meer bedrijfsrollen
  5. U gebruikt managementtechnieken en -hulpmiddelen.

Meer weten? Zie ELO-Organisatie