Inleiding

Onder methodisch werken verstaat men organiseren 'volgens de regels van het vak'. 

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een algemeen-werkzame methodiek, u bent pragmatisch
  2. U gebruikt specifiek organisatorische werkvormen
  3. U maakt gebruik van bedrijfsrollen
  4. U gebruikt instrumenten of hulpmiddelen.

Meer weten? Zie ook https://managementmodellensite.nl