4.7 Reorganisator

De reorganisator of verandermanager is degene die leiding geeft aan het veranderingsproces in of van een organisatie.    
 
Hoe doe ik dat?
  1. U kiest voor een strategisch stappenplan
  2. U verbindt visie, probleem en veranderdoel, u integreert
  3. U beseft dat nieuwe kansen gepaard gaan met verlies van zekerheid
  4. U creërt een omgeving waarin mensen elkaar kunnen vertrouwen
  5. U verbindt mensen met elkaar zodat ze gemotiveerd raken om ideeën met elkaar te delen en in dialoog te treden. U verhoogt de veiligheid
  6. U vergemakkelijkt bestaande processen en ondersteunt medewerkers, u faciliteert
  7. U beperkt zich niet tot informeren of consulteren, maar accentueert co-creeren en bevordert participatie
  8. U focust op gezamenlijke betekeniscreatie over de gewenste organisatiecultuur
  9. U zorgt voor voldoende zuurstof. U beweegt tussen spel en discipline.

Meer weten? Zie Bedrijfsrollen