3.2.2.2 Visie

Visie verbindt de wereld van vandaag met die van morgen. Doorgaans doet men dat met een vrij algemene voorstelling van de toekomst van een organisatie. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie gaan, wat hun toekomstdroom is en geeft darmee een kader.

Hoe doe ik dat?

  1. U vraagt zich af hoe de omgeving van uw organisatie er in de toekomst uit ziet
  2. U denkt na over wat u tegen die tijd bereikt wil hebben
  3. U besteedt daarbij ook aandacht aan de weg waarlangs u die positie gaat bereiken, u doet aan scenario planning.

Meer weten? Zie Verbinden