4.2.3.3 Feedback

Een analyse is alleen zinvol als de leidt tot feedback, het terugkoppelen van alle bevindingen en het opstellen van het plan van actie.

Hoe doe ik dat?

  1. U vat de uitkomsten van uw analyse samen tot een hanteerbaar aantal punten. Elk van die punten moet kunnen leiden tot uitvoerbare acties
  2. U maakt gebruik van uw opgedane indrukken en gegevens over de managementstijl van uw klant, politieke situaties en verhoudingen en niet te vergeten: meningen over en attitudes ten opzichte van het bedrijf
  3. U beseft dat deze laatste sooort informatie invloed heeft op de inhoudleijke processen die u onderzoekt
  4. U rapporteert op prudente wijze, niet om te krenken, maar om de context te schetsen. In het algemeen rapporteert en presenteert u als adviseur de uitkomsten en voorstellen op een speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomst die het karakter heeft van 'het moment van de waarheid'.  De advisieur neemt voor het eerst echt stelling en de klant krijgt openlijk feedback
  5. U leidt deze bijeenkomst bij voorkeur zelf zodat alle relevante aspecten aan bod komen, waarbij u beseft dat het presenteren van de gegevens slechts een onderdeel van de agenda is. Het hoofddoel is het werken aan het actieplan
  6. U beseft dat als een organisatie te kampen heeft met een gebrek aan structuur of richting, dan zal dat ook van invloed zijn op de manier waarop met uw rapport wordt omgegaan. Wees u daarvan bewust en bespreek dit met de klant. Daarnaast kunt u weerstand verwachten als reactie op uw presentatie. Laat u niet verleiden om het persoonlijk op te vatten.

Meer weten? Zie Structuur