4.2.2.1 Archetypes

Archetypes zijn voor iedereen herkenbare types of nevenrollen die men als adviseur kan aannemen.

Hoe doe ik dat?

  1. U levert standaardrecepten en geeft hooguit advies vanaf de zijlijn, voortvloeiend uit zijn expertise. U bent een apotheker 
  2. U werkt volgens vaste protocollen, maar vent veel nauwer bij de cliënt betrokken en neemt procesmatige en persoonlijke aspecten in ogenschouw. U bent verpleegkundige 
  3. U grijpt diep in in het leven en welzijn van de cliënt, maar doet dit toch als tamelijk afstandelijke specialist. Uw adviezen blijven beperkt tot de voor- en nazorg en hebben vooral betrekking op het vakgebied zelf. U bent een dokter 
  4. U richt zich op de persoon van de klant. U focust minder op inhoud, meer op proces; minder sturing, meer coaching. U bent psychotherapeut.

Meer weten? Zie Nevenrollen