4.5.5.3.1 High potentials

High potentials of bijzondere talenten zijn mensen die blijk geven van eigenschappen die voor de organisatie van grote waarde kunnen zijn of worden. Het is van belang om van en voor dit soort mensen 'werk te maken'. Men spreekt in dat kader van talentmanagement.

Meer weten? Zie Junior professionals