4.3.2 Weick

De Amerikaanse sociaal psycholoog Karl E. Weick (1979) sluit nauw aan bij de ”sociale constructietheorie”. Deze sociale constructietheorie zegt dat bepaalde categorieën die worden gebruikt in ons taalgebruik om organisaties te omvatten, zoals omgeving, structuur en cultuur, niet werkelijk of natuurlijk zijn in een objectieve betekenis. Het zijn (min of meer) gedeelde sociale constructies van de werkelijkheid zoals de leden van een organisatie die zien. De sociale constructietheorie is deels modern in de zin dat de leden van een organisatie hun beeld van de organisatie aanhouden net zoals pure objectivisten hun beeld van de werkelijkheid als objectief beschouwen. Het idee dat de werkelijkheid niet zozeer objectief is als wel geobjectiveerd is introduceert een nieuw besef van instabiliteit en van potentieel voor organisatorische veranderingen. Volgens Hatch (1997) kunnen wij ons meer bewust worden van onze participatie in organisatorische processen door gebruik te maken van symbolisch-interpretatief onderzoek.