4.6 PR-manager

Public relations (PR), oftewel Publieke Relaties is het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. Centraal staat het bestendigen of scheppen van een goed imago en niet verkoop. PR werkt vooral op basis van imago. De voornaamste gereedschappen zijn beïnvloeding van opinieleiders uit de doelgroep of direct contact met de doelgroep via verschillende media.

Hoe doe ik dat?
  1. U beseft dat PR of relatiemanagement geen doel op zich is, maar een middel
  2. U werkt met een soort tussenfunctie die inhoud en commercie combineert, de accountmanager
  3. U maakt gebruik van interne en externe communicatie om een bepaald publiek te informeren of te beïnvloeden met behulp van tekst, advertenties, publiciteit, promoties en speciale gebeurtenissen
  4. U heeft een signaalfunctie om trends en issues uit de buitenwereld op te merken en te zorgen dat daar binnen de eigen organisaties naar wordt gehandeld.
Meer weten? Zie Bedrijfsrollen
Nog meer weten? Zie ook ELO-Samenwerken: Relatiemanager