2.1.1 Uitstelgedrag

Uitstelgedrag (procrastination) kan men samenvatten met een formule die duidelijk maakt welke factoren daarbij een rol spelen: 

Motivatie = Verwachting x waarde/ impulsiviteit x vertraging

Bijvoorbeeld: U moet een artikel schrijven

 
Bron: Steel P, The procrastination equation. Harlow, UK, Prentice Hall 2011