4.4.3.3.4 Relatie-analyse

Een relatie-analyse richt zich op het in kaart brengen van de namen van stakeholders die door hun persoon of positie een cruciale rol spelen in het project.

Hoe doe ik dat?

  1. U let op nmen die meerdere malen op de projectkaart voorkomen: de opdrachtgever is bijvoorbeeld ook de hiërarchische chef van de projectleider én de gebruiker van het resultaat van het project
  2. U bent in dit soort gevallen extra alert omdat de desbetreffende dan immers diverse petten opheeft, die hij goed uit elkaar moet kunnen houden.

Meer weten? Zie KV-analyse