4.4.3.2 Gebruikers

Gebruikers zijn de mensen die werken met de resultaten van een project, waarbij men een onderscheid kan maken in directe en indirecte betrokkenheid.

Hoe doe ik dat?

  1. U richt zich op de klant, de opdrachtgever of partij voor wie het project is uitgevoerd
  2. U focust op de eindgebruikers, degenen voor wie het projectresultaatt directe gevolgen heeft in termen van hun functioneren of zelfs hun positie binnen de organisatie.Bij een reorganisatie kunnen deze eindgebruikers ook 'slachtoffer' zijn van het project.

Meer weten? Zie Krachtenveld