4.4.1.2 Betrokkenen

Kenmerkend voor projecten is ook de samenwerking tussen verschillende disciplines, professionals en eenheden van binnen en buiten de onderneming. Er is tijdelijk een mini-organisatie binnen de bestaande, grotere organisatie, die zichzelf weer opheft nadat het gestelde doel is bereikt. Het is van belang aan alle betrokkenen (stakeholders) aandacht te besteden.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat een zekere mate van frictie tussen project en omgeving normaal is. Constructief overleg is van cruciaal belang
  2. U bent zich als projectleider voortdurend bewust van dit krachtenveld en stuurt daar ook actief in
  3. U zorgt er voor dat binnen het projectteam de opdrachtgever, projectleider en teamleden hun plaats ten opzichte van elkaar bepalen
  4. U beseft dat de mensen die deel uitmaken van het projectteam een taal nodig hebben om het project tot een goed einde te brengen. Projectmatig werken geeft hen die taal en maakt de samenwerking bespreekbaar. Het geeft de opdrachtgever richtlijnen over wat te doen en wat te laten. Het maakt de projectleider duidelijk wat van hem verwacht mag worden en projectteamleden weten binnen welke kaders zij hun werkzaamheden uitvoeren
  5. U verliest andere stakeholders niet uit het oog, zoals: gebruikers, financiers of sponsoren, medestanders of tegenstanders
  6. U realiseert zich dat projectmatig lastiger is dan routinewerk omdat men niet kan terugvallen op vaste patronen. 

Meer weten? Zie Projectmatig