5.3 Modereren

Modereren is het werken met visualisatie tijdens een overleg. Uitgangspunt is dat mensen beter onthouden wat ze zien dan wat ze horen en zich beter concentreren wanneer een probleemstelling overzichtelijk is gestructureerd. Als men iedereen bij de discussie betrekt, ontstaat behalve draagvlak ook extra denkkracht.

Hoe doe ik dat?

  1. U vraagt deelnemers, aan de hand van een probleemstelling, hun discussiebijdrage op kaartjes te schrijven
  2. U hangt deze uitspraken voor iedereen duidelijk zichtbaar op het bord
  3. U ordent de uitspraken op thema 
  4. U vult eventuele lacunes op
  5. U vraagt deelenemers m.b.v. stickers zwaartepunten aan te geven en eventuele onduidelijkheden te visualiseren. Pijlen maken bezwaren en andere meningen zichtbaar. Van alle fasen wordt een foto gemaakt.

Meer weten? Zie Technieken en hulpmiddelen

Nog meer weten? Zie ELO-Methodiek: Digitafel Methode