4.1.1.1.3 Telefoon- of mailcontact

Een telefoongesprek of mailcontact is vaak een cruciale tussenstap op weg naar echt contact. Mail is wat veiliger maar afstandelijker dan telefoon; een telefonisch contact is interactiever en biedt ruite voor bijsturing.

Hoe doe ik dat?

  1. U verplaatst zichzelf in uw gesprekspartner: inhoudelijk, commercieel en persoonlijk. Naar wat voor hulp is deze klant op zoek? Hoe wil hij of zij het liefst benaderd worden?
  2. U bedenkt met welk gedrag de kans op een ‘klik’ tussen u beiden het grootst is
  3. U beredit zich voor door enkele mogelijke openingszinnen op te schrijven of te repeteren.

Meer weten? Zie Voorbereiding