4.1.1.1 Voorbereiding

Opdrachten verwerven begint met een goed marketingplan dat als leidraad fungeert voor het verdere handelen, maar ook met het gebruiken van bestaande contacten. Contracten volgen immers op contacten!

Hoe doe ik dat?

  1. U weet ongeveer wat u wilt, u heeft een richting
  2. U maakt gebruik van zowel warme als koude acquisitie, u onderscheidt temperatuur
  3. U heeft eventueel, als tussenstap, een telefoon- of mailcontact
  4. U besteedt regelmatig aandacht aan uw relaties
  5. U beperkt zich daarbij niet tot bestaande contacten, maar heeft ook oog voor potentiële opdrachtgevers, zogenaamde prospects
  6. U vat e.e.a. per brief, fax of mail samen en maakt afspraak voor gesprek
  7. U stelt een agenda op aan de hand van een aantal aandachtspunten of vragen
  8. U hanteert een checklist waardoor u voorkomt dat u tijdens het acquisitiegesprek teveel gefixeerd bent op het achterhalen van feitelijke informatie.

Meer weten? Zie Vijf stappen