4.1.1.5.6 Offertegesprek

Het offertegesprek is de ontmoeting waarin men de opdracht definitief verwerft, of niet.

Hoe doe ik dat?

  1. U richt zich op het verkrijgen van een opdracht. Vanuit deze doelstelling start u dan ook het offertegesprek
  2. U zorgt er voor dat alle relevante punten aan bod komen
  3. U verlaat het gesprek met de opdracht op zak of met de vraag om een aantal onderdelen nader uit te werken
  4. U komt tot de conclusie dat het definitieve besluit elders in de organisatie ligt, of afhankelijk is van de beoordeling van andere offertes
  5. U maakt een afspraak over het vervolgcontact is, en houdt u waar mogelijk het initiatief aan uw kant
  6. U gaat na waarom er mogelijk bepaalde obstakels bestaan bij het gunnen. Wees daarbij zo exact mogelijk omdat u dan weet waar u moet onderhandelen of de klant tegemoet te komen, bijv. bepaalde activiteiten niet of minder intensief uit te voeren
  7. U kunt ook zelf een opdracht weigeren. De opdracht past niet bij u of u hebt niet de expertise – en kunt die ook niet tijdig verkrijgen – om de opdracht tot een goed einde te brengen. Ook kan het voorkomen dat de klant niet concreet genoeg is in de omschrijving van de klus of het project. Zaken die soms pas later in het traject duidelijk worden. Een andere reden kan zijn dat u als professional niet gelooft in de aanpak die uw opdrachtgever voorstaat, of u meent dat het ontbreekt aan de in uw ogen noodzakelijke randvoorwaarden zoals draagvlak en ondersteunende activiteiten. En tot slot kan uiteindelijk de prijs zover naar beneden gaan dat de opdracht voor u niet winstgevend is
  8. U bevestigt de opdracht schriftelijk en bedankt de opdrachtgever voor zijn vertrouwen
  9. U evalueert het hele traject en laat u niet uit het veld slaan bij door eventuele afwijzingen.

Meer weten? Zie Offreren