4.4.8 Implementatie

Het project is afgerond en het resultaat is bekend, maar daarmee is de projectgroep nog niet klaar. Het resultaat moet nog geïmplementeerd worden.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat implementatie een onmisbare schakel is, het is werk
  2. U begeleidt 
  3. U creeert draagvlak m.b.v. een eindpresentatie aan het management
  4. U besteedt daarbij aandacht aan het procesverloop en de leereffecten
  5. U houdt speciaal rekening met de sponsor; het projectteam 'verkoopt' het resultaat aan de sponsor, die het weer doorverkoopt aan de stuurgroep. De stuurgroep moet besluiten wat er met het resultaat wordt gedaan, evalueert het project, verleent het team decharge, zorgt voor een informele afsluiting en communiceert de bevindingen naar de organisatie
  6. U beseft dat de sponsor degene is die de implementatie gaat organiseren. Hij kan het projectteam daar eventueel weer bij inschakelen.

Meer weten? Zie Projectleider