3. Bedrijfsrollen

Een bedrijfsrol is een samenhangende geheel van gedragsregels, taken, rechten en plichten dat het mogelijk maakt om werkzaamheden praktisch vorm te geven. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U bent fondsenwerver of acquisiteur
  2. U treedt op als adviseur of consultant
  3. U bent een facilitator
  4. U fungeert als projectleider
  5. U treedt op als leidinggevende
  6. U vervult de rol van PR-manager
  7. U werkt met de indeling van Quinn
  8. U verandert ingrijpend, u bent reorganisator
  9. U vervult deze rollen strategisch en als expert, professional of leider (zie C. Organisator)
  10. U vervult rollen die direct samenhangen met andere metacompetenties (zie C. Nevenrollen)