4. Bedrijfsrollen

Een bedrijfsrol is een samenhangende geheel van gedragsregels, taken, rechten en plichten dat het mogelijk maakt om werkzaamheden praktisch vorm te geven. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U bent fondsenwerver of acquisiteur
  2. U treedt op als consultant of adviseur
  3. U bent een facilitator
  4. U fungeert als projectleider
  5. U treedt op als leidinggevende
  6. U vervult de rol van PR-manager
  7. U geeft sturing aan (ingrijpende) verandering. U bent reorganisator
  8. U werkt op een hoger abstractieniveau met de indeling van Quinn
  9. U bent relatiemanager (zie Relatiemanagement).

 Meer weten? Zie Inleiding Methode